• WERKWIJZE:
 • Tijdens een eerste, vrijblijvend, gesprek kan aan de hand van, door de klant meegebrachte, bestaande plannen of foto’s het project besproken worden.

  Tijdens dit gesprek wordt geen ontwerpadvies gegeven, wel zal er van beide zijden info uitgewisseld worden:
  ik luister naar jullie noden & wensen, beantwoord zoveel mogelijk jullie vragen en vertel hoe ik te werk ga.
  Hieruit zal blijken of we op dezelfde golflengte zitten, of “het klikt”.

  Na de opmeting wordt een schetsontwerp gemaakt gebaseerd op de wensen en het budget van de klant.
  Rekening houdend met de circulatie, licht, oriëntatie van het gebouw, volume, materiaal, verhouding, kleur, relatie tot de tuin of buitenruimte, …

  Elk ontwerp is persoonlijk & uniek, een realisatie op maat van de klant, om in te wonen, te werken & te ontspannen, …

  Indien nodig kan er ook samengewerkt worden met een architect, studiebureau, veiligheidscoördinator, epb-verslaggever, …

 • Samenvatting :
  - vrijblijvend verkennend gesprek
  Ondertekenen overeenkomst t.e.m. ontwerp
  - opmeting
  - opmaken (schets-) ontwerp (-en) (max. 3 stuks), ruwe raming
  Ondertekenen definitieve overeenkomst
  - uitvoeringsontwerp
  Kiezen van materialen, kleuren, …, samen met de klant
  - opmaken van uitvoeringstekeningen & beschrijvende meetstaat
  - aanbesteden van het project aan 1 of meerdere aannemers
  In overleg met de klant wordt gezocht naar de meest geschikte aannemer (-s)
  - controle van de werf : minimum 1 keer per week of meer indien noodzakelijk of gewenst
  - nazicht van de facturatie samen met de klant.

 • Ereloon :
  Er zijn 3 manieren om het ereloon te bepalen :
  1. Via een percentage op de uitgevoerde werken, normaal gezien 10% ŕ 12%.
  2. Via een forfaitair bedrag, dit bedrag wordt bepaald na het eerste voorontwerp en het opmaken van een ruwe raming.
  Je weet onmiddellijk hoeveel het ereloon bedraagt.
  3. Op basis van een vast uurloon, hangt af van de moeilijkheid & de grote/omvang van het project
  ( + km-vergoeding)

  Betaling gebeurt in verschillende schijven volgens de vordering van het ontwerp, het dossier & de werken.

  Wanneer na het maken van het voorontwerp de samenwerking wordt stopgezet zal dit verrekend worden via uurloon.

   

 • img7
 • img11
 • img13